Bilfinger Herøya

Ny led belysning i Plateverksted, rørlegger verksted og hvittlager

Produktinfo

Kunde:  Bilfinger Industrier AS, Bygg 80 Herøya Industripark

Utførende Installatør: Bilfinger Industrier AS 

Installasjon: 2014

Sammendrag:

Prosjektet omfattet energi og driftskostnadsanalyse av eksisterende anlegg som bestod av eldre damplampe produkter. Det var installert en kombinasjon av 400W høytrykksnatrium lyskilder og 700W kvikksølv lyskilder. Lysnalegget hadde bhov for oppgradering både på grunn av slitasje og høye driftskostnader.

Prosjektet omfattet tre haller med tilnærmet lik installasjon

Nr.1 Plateverksted

36 stk 700W Kvikksølv & 36 stk 400W høytrykksnatrium med installert effekt på ca 43kW som ga ca 200lux

disse ble skiftet til 44 stk Solow LED 275W hvor installert effekt ble redusert til 13kW som nå gir i overkant av 550Lux med en Ra index på 80+.

Reduksjon i installert effekt: 30kW

Lignende resultater ble også oppnådd i hall 2 Rørlegger verksted og hall 3 Hvittverksted.