Vei & Tunnel

TRT logo

Vi gleder oss over vårt seneste samarbeid med TRT Lighting. TRT står for Thorlux Road and Tunnel og er et søsterselskap av Thorlux - en bedrift vi har jobbet med i 25 år

Vi har ventet med å lansere disse produktene på det norske markedet da tiden ikke har vært inne før nå. TRT innehar spesialistkompetanse på vei- og tunnelbelysning. Dette tillater oss å bistå med prosjektering og idriftsettelse av en rekke styrings- og overvåkningssystemer

Kontakt oss på 69 70 03 20 eller post@adapti.no slik at vi kan igangsette dialogen