Lysstyring

 

Vi leverer MESH-baserte trådløse lysstyringssystemer som er enkle å programmere, slik at du slipper kabling via bus og tung programmering / adresssering / gruppeinndeling, noe som fører til store kostnads- og tidsbesparelser:

 

 

SmartScan

 

 

 

 

Et trådløst system med tilstedeværelsesdeteksjon og automatisk eller styrt lysdimming

 

 

 

Det komplette systemet inkluderer utendørs-, innendørs- og nødlysarmaturer

 

 

 

Rask, enkel og fleksibel programmering / gruppeinndeling

 

 

 

Sensor og hjerne i hver armatur for lysmåling og tilstedeværelsesdeteksjon, samt lagring av program

 

 

 

Armaturene justerer seg automatisk i forhold til valgt lysnivå, og dimmer til valgt nivå, eller skrur seg av etter en valgt tidsforsinkelse, etter siste bevegelsesdeteksjon

 

 

 

Kommunikasjonsfrekvens 868 MHz og MESH-basert nettverkstopologi

 

 

 

Kommuniserer trådløst med veggpaneler for scenariostyring og manuell dimming

 

 

 

Kommuniserer trådløst med SmartScan Gateway for innsamling av data

 

 

 

 

 

SmartScan Gateway overvåker forbruk og leser drifts- og vedlikeholdsstatus kontinuerlig på alle armaturer, inkludert nødlysarmaturer

 

 

 

SmartScan Gateway kommer med Simkort for mobilt bredbånd og opplasting av data til SmartScan Nettside, for grafisk overvåkning av lysanlegg i samtid

 

 

 

 

 

 

Enkel oversikt via nettleser med forbruksgrafer, og oversikt over armaturer med romtegninger og armatur-/systemfeilindikasjon

 

 

 

 


 

LIMAS

  • LIMAS er et trådløst lysstyringssystem med tilstedeværelsesdeteksjon og automatisk eller styrt dimming

  • Kommunikasjonsfrekvens 868 MHz

  • MESH-basert nettverkstopologi

  • Bevegelsessensorer for tilstedeværelsesdeteksjon

  • Systemet kommuniserer trådløst med en Gateway

  • Gateway med Simkort kommuniserer med nettside via mobilt bredbånd